Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

W sobotę zgromadziliśmy się, by rozpocząć celebrowanie Liturgii Wigilii Paschalnej, która należy już liturgicznie do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Składają się na nią cztery części, bogate w znaki i symbole.

Pierwsza - Liturgia Światła, której centralnym punktem jest paschał, przedstawia Chrystusa, jako światło w ciemności, dające nadzieję wyjścia z mroków. Kolejna, czyli Liturgia Słowa, w dziewięciu czytaniach streszcza historię zbawienia od stworzenia świata, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Część trzecia to Liturgia Chrzcielna, gdzie uwaga kierowana jest na wodę, którą dokonawszy obmycia człowiek staje się nowym stworzeniem, przybranym dzieckiem Bożym. Ostatnią częścią jest Liturgia Eucharystyczna. Zmartwychwstały Chrystus staje przed naszymi oczami na ołtarzu i pozwala nam się spożyć, byśmy mogli uczestniczyć w Życiu, którego On jest dawcą.

Kanonicy.pl