Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Treścią Wielkiego Piątku jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyżu, przez które dokonało się nasze zbawienie. Przejście- PASCHA- z grzechu do życia, nasze pojednanie z Ojcem, domagało się wyniszczenia Sprawiedliwego.

Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy najpierw podjął ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary, z Krzyża – znaku hańby i kary dla złoczyńców – narzędzie triumfu, drzewo życia. Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana Jezusa przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie.

Jest to dzień kiedy Kościół nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Podkreśla to nadzwyczajny charakter tego dnia- dnia śmierci Syna Bożego. Został On bowiem wydany w ręce ludzi, którzy postąpili z Nim jak chcieli. Smutek Wielkiego Piątku jest rzeczywistym, głębokim smutkiem, który jest z Boga – jak mówi św. Paweł, jest to smutek naszej skruchy, który zakłada nadzieję. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:

-Liturgii Słowa
-adoracji Krzyża
-Komunii Świętej
-procesji do Bożego grobu

Kanonicy.pl