Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Rada parafialna jest organem w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, powołanym do pomocy w zadaniach duszpasterskich i ekonomicznych. W radzie parafialnej rozróżnia się radę duszpasterską i ekonomiczną.

Rada duszpasterska jest organem doradczym księdza proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań i definiowanie praktycznych wniosków.

Rada ekonomiczna na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) musi istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

Spotkania rady parafialnej prowadzi ks. Proboszcz.

 

Aktualny skład rady parafialnej:

ks. Proboszcz
siostra Goretti
Zofia Birycka
Zdzisław Birycki
Mirosław Burakiewicz
Kamil Buksa
Agata Fiłonowicz
Tomasz Fiłonowicz
Wojciech Frączkowski
Anna Kruszewska
Andrzej Kruszewski
Adriana Kurasz
Anna Łozowska
Maria Łukaszewicz
Błażej Marciszewski
Danuta Mikucka
Zdzisław Mikucki
Elżbieta Rafało
Tomasz Sulima
Teresa Steckiewicz
Stanisław Steckiewicz
Adam Stęporowski
Iwona Świerzbicka
Wojciech Tyborski
Michał Tyszkiewicz
Kamil Waszkiewicz
Małgorzata Zięba

Kanonicy.pl