Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Założycielem i opiekunem Ruchem Lednickiego jest Jan Paweł II. Czerpiemy z tradycji chrztu i wyboru Chrystusa dokonanego przez Mieszka I oraz z bogactwa duchowego Zakonu Kaznodziejskiego. 

Ruch Lednicki jest propozycją drogi formacyjnej skierowanej do wspólnot oraz osób indywidualnych. Istotą Ruchu Lednickiego jest jak najczęstszy udział w Eucharystii, codzienny wybór Chrystusa, adoracja oraz w miarę możliwości modlitwa brewiarzowa. Nieodłącznym elementem jest studium, którego motyw wyznacza hasło Spotkania Młodych LEDNICA 2000.

Opiekunem Ruchu Lednickiego przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku jest ks. Łukasz Bugała CRL, a spotkania wspólnoty odbywają się w salce parafialnej w piątki od godz. 18.00. 

 

 

Mały Katechizm Ruchu Lednickiego „6×7 = Ruch Lednicki”

I – Siedem założeń Ruchu Lednickiego:

Wybór Chrystusa, jako zobowiązanie do życia wiarą.

Programem Ruchu są przemówienia Jana Pawła II do młodych nad Lednicą.

Troska o przyszłość młodych i ich wiary.

Dojrzałe uczestnictwo w życiu Kościoła i społeczeństwa.

Poszukiwanie komunikacyjnego języka wiary.

Wizja osobowości dojrzałej, która integruje wszystkie aspekty życia w odpowiednich proporcjach.

Tworzenie otwartej i służebnej, wspólnoty.

 

II – Siedem powodów dla których zaangażowanie się w Ruch Lednicki ma sens:

Pogłębisz swoją tożsamość w wierze w nawiązaniu do źródeł chrzcielnych Polski.

 Pogłębisz osobisty kontakt z Chrystusem.

 Nauczysz się świadomie podejmować wybór Chrystusa  jako fundament swojego życia.

 Dołączysz do wspólnoty – nie będziesz sam.

Nauczysz się żyć wiarą na co dzień i dzielić się nią z innymi.

Odważysz się stawiać sobie wymagania i brać odpowiedzialność za siebie i innych.

Rozwiniesz w sobie osobowość integralną.

 

III – Siedem punktów spotkania formacyjnego:

Modlitwa brewiarzowa – nieszpory.

Dzielenie się wiarą, sprawy bieżące, poznanie się.

Studium, uczenie się:  Program rozwoju w Ruchu Lednickim, Podręcznik Pokolenia JP2, dokumenty Kościoła.

Pogłębienie, analiza, komentarz, rozmowa.

Zastosowanie i wprowadzenie w życie zasad Ruchu Lednickiego.

Wytyczne na przyszłość (zmiany, przygotowanie następnego spotkania, propozycje, wolne wnioski).

Akt wyboru Chrystusa.

 

IV – Cele Ruchu Lednickiego

Chwała Boża.

Pełny (integralny) rozwój człowieka.

Nawiązanie osobistej relacji z Chrystusem.

Tworzenie otwartej, służebnej i wielopokoleniowej wspólnoty.

Wychowanie gospodarzy, liderów i managerów.

Przekazanie następnemu pokoleniu motywów życia i nadziei.

Żyć w pełni wiarą

 

V – Do czego Cie zapraszamy?

Dni skupienia.

Rekolekcje weekendowe.

Rekolekcje branżowe.

Spotkania młodzieży.

Stała formacja (ludzka, chrześcijańska, lednicka).

Niedzielna Msza Św. o godz. 16.00.

Cotygodniowe spotkanie.

 

VI – Co nas wyróżnia?

Chrystocentryzm i entuzjazm wiary.

Opieranie się na nauce Jana Pawła II.

Wspólnota otwarta, przyszłościowa, wielopokoleniowa, przy zakonie dominikańskim.

Poszukujemy nowoczesnego, nośnego języka wiary.

Uczymy się odpowiedzialności spędzając razem wakacje.

Przekładamy wiarę na kulturę (mamy własne pieśni, tańce, formacje intelektualna, tworzymy kulturę bycia).

Troska o rozwój integralnej osobowości.

Kanonicy.pl